Vanliga frågor
Kontakta oss
Glömt lösenord
Regler

Sekretesspolicy


Senast modifierad: 26 april, 2019

 

Denna sekretesspolicy gäller från den 26 april, 2019

 

För Genesis Global Limited är det viktigt att skydda integriteten när det kommer till personlig information som du tillhandahåller oss ("Personlig information"). Genesis Global Limited kommer att försöka att försäkra sig om att användningen av din personliga information överensstämmer med GDPR, (förordning (EU) 2016/679). Följaktligen utfärdar Genesis Global Limited denna policy för att informera dig om hur vi använder din personliga information

 

Som en global online casinodestination, är Genesis Global Limited förpliktigad att tillhandahålla en säker, ansvarsfull och säker spelmiljö. Genesis Global Limited är certifierat och strikt reglerat av några av de mest prestigefyllda styrande organen över hela världen och följer alla riktlinjer för att säkerställa att våra spel och finansiella transaktioner övervakas korrekt och öppet för att ge maximalt spelarskydd.

 

1. Introduktion

 

1.1 Denna sekretesspolicy anger hur Genesis Global Limited ("vi" eller "oss") samlar och behandlar personuppgifter, liksom de åtgärder vi vidtar för att skydda sådan information.

 

1.2 Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och godkänt villkoren i denna sekretesspolicy och att du samtycker till att Genesis Global Limited använder din personliga information för de syften som anges i punkt 3 i denna sekretesspolicy. Om du inte vill lämna din personliga information på det sätt som anges i denna sekretesspolicy ska du inte ange relevant information på webbplatsen eller lämna din personliga information till oss på annat sätt. Om du inte tillhandahåller din personliga information kan du dock inte använda alla Tjänsterna.

 

1.3 Aktiverade villkor som inte definieras i denna sekretesspolicy ska vara enligt definitionen i Villkoren.

 

1.4 Den här webbplatsen drivs av Genesis Global Limited på adressen 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Genesis Global Limited är ett bolag som har bildats enligt Maltas lagar med registreringsnummer C65325 och som drivs under ett B2C spellicensnummer MGA/B2C/314/2015, utfärdat den 5 Augusti 2016. Bolaget är licensierat och reglerad av Malta Gaming Authority med licensnummer MGA/B2C/314/2015 som är utfärdat den 5 augusti 2016, Spelinspektionen med start den 1 januari 2019 till 31 december 2023 och även av UK Gambling Commission med licensnummer 000-045235-R-324169-008. Personer som spelar från Storbritannien eller Sverige reguleras av UKGC och personer som spelar från Sverige regleras av Spelinspektionen.

 

1.5 Definitioner:

 

1.5.1 "Du" betyder den spelare som använder tjänsterna av Genesis Global Limited.

 

1.5.2 "Personuppgifter" betyder information som specifikt identifierar en individ eller som är kopplad till information som identifierar en viss individ.

 

1.5.3 "Besökare" betyder en individ annat än en användare, som använder det offentliga området, men som inte har tillgång till de begränsade områdena på webbplatsen eller tjänsten.

 

1.6 Princip:

 

Denna policy är baserade på följande principer för dataskydd:

 

• Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.
• Insamlingen av personuppgifter ska endast utföras för specifika, explicita och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Insamlingen av personuppgifter ska vara adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande med hänsyn till de syften som de behandlas.
• Personuppgifterna ska vara korrekta och där det är möjligt, uppdaterade.
• Alla rimliga steg ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga med hänsyn till de syften som de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål.
• Personuppgifter ska förvaras i en form som tillåter identifiering av den registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket personuppgifterna behandlas.
• Alla personuppgifter ska hållas konfidentiella och lagras på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet.
• Personuppgifter ska inte delas med tredje part, utom när det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster efter överenskommelse
• Uppgiftslämnarna ska ha rätt att begära tillgång till och rätta till eller radera personuppgifter, eller begränsa behandlingen, samt motsätta sig bearbetning samt rätten till dataöverförbarhet.


1.7 I händelse av en tvist mellan den engelska versionen av denna sekretesspolicy och versioner på andra språk, ska den engelska versionen äga företräde.


 

2. Informationen som vi samlar in

 

2.1 Som en del av att tillhandahålla Tjänsterna samlar vi in din personliga information om att registrera ett konto. Personlig information: all information som du kan identifiera personligen, inklusive ditt namn, efternamn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, mobilnummer, inkommande och utgående samtalsinspelningar och födelsedatum, kreditkorts- / betalkortsuppgifter och eventuella andra uppgifter som begärs från dig vid registrering. Vi kan även samla in information från dig om du begär information eller kundsupport.

 

2.2 Som en del av att tillhandahålla Tjänsterna samlar vi även in information om de transaktioner du åtar dig, inklusive detaljer om betalkort som används, detaljer om de spel du spelat och underliggande speltransaktioner, detaljer som trafikinformation, platsdata, kommunikationsdata inklusive IP-adress och webbläsartyp, besökta sidor, innehållsvisning, klickade länkar, besökta webbadresser efter att du har besökt vår webbplats.

 

2.3 Vi kan också samla in information och kommunikation på forum på webbplatser, inklusive chattrum och anslagstavlor, profilkommentarer, chattmeddelanden med andra operatörer eller andra användare. Vi samlar också in ditt svar på marknadsföringskampanjer från oss eller via våra tredje parter, som är öppna / klickar på sådana e-postmeddelanden; dina profiluppgifter på sociala medier (namn, profilfoto och annan information du gör tillgänglig för oss) när du ansluter till eller kontaktar oss via ett socialt mediakonto. Information som härrör från profileringsaktivitet (se nedan); och information från tredje part databaser för att följa våra lagar och förpliktelser.

 

2.4 Inte all personlig information som vi har gällande dig härrör alltid direkt ifrån dig. Vi kan också samla in information från tredje part, som våra partners, tjänsteleverantörer och allmänt tillgängliga webbplatser (dvs. sociala medier), för att följa våra lagar och förpliktelser, erbjuda tjänster som vi tycker kan vara av intresse för dig för att vi ska kunna behålla datanoggrannhet och tillhandahålla och förbättra tjänsterna.

 

2.5 Som en del av att tillhandahålla en mobilapplikationsservice så kan vi hämta ditt mobilnummer via en dedikerad landningssida för att ladda ner våra mobila applikationer

 

3. Hur vi använder din personliga information

 

3.1 Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR och förser dig med Tjänsterna. Vi behandlar din personliga information så att vi kan:

 

• Konfigurera, administrera och hantera ditt konto och register (inklusive bearbetning av insättningar och uttag);


• Ge och personifiera Tjänsterna (inklusive att du kan satsa och spela våra spel);

 

• Ta emot och svara på dina meddelanden och förfrågningar;

 

• Meddela dig om uppdateringar till Programvaran och / eller Tjänsterna;

 

• Säkerställa att vi kan uppfylla våra skyldigheter gällande ditt konto, inklusive genom att verifiera att all information du ger oss är riktig.

 

• Uppfylla våra skyldigheter gällande lagar och till regulatorer i jurisdiktioner där vi är licensierade (inklusive Malta Gaming Authority, Spelinspektionen och UK Gambling Commission

 

• Undersök och bistå vid utredningen av misstänkt olaglig, bedräglig eller annan otillbörlig verksamhet i samband med Tjänsterna (inklusive, om så är lämpligt, att behandla förfrågningar från auktoriserade enheter / myndigheter för informationsutbyte)

 

• Genomföra marknadsundersökningskampanjer;

 

• Förbereda statistik avseende användningen av Tjänster av dig och andra kunder;

 

• Ge dig information om, och hjälp gällande Tjänsterna, inklusive ändringar i Tjänsterna, tekniska uppdateringar och ändringar i Villkoren (inklusive denna sekretesspolicy);

 

• Under förutsättning att du "väljer" och inte "väljer bort" det här alternativet, hålla dig informerad om erbjudanden och kampanjer i förhållande till våra produkter och tjänster.

 

Hjälpa till i alla andra ändamål som är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller specifikt angivna vid den tidpunkt då du lämnade din personliga information. Dessa är de "syften" för vilka vi kan samla in din personliga information.

 

3.2 Om du önskar att vi slutar att behandla din personliga information för ovanstående ändamål måste du kontakta oss och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder. Vänligen observera att när du utövar din rätt att begränsa bearbetningen så kommer ditt konto att stängas och en eventuell välkomstbonus som har tillhandahållits förverkas . Efter avslutat konto kommer vi att behålla och fortsätta att bearbeta din Personuppgifter som behövs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Enligt kravet på licensiering från Malta Gaming Authority (MGA) så måste vi uppfylla ett antal lagstadgade skyldigheter, särskilt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terroristbestämmelser (LN 372/2017), artikel 13, som förpliktar oss att behålla all information som lagras i minst fem år efter avslutandet av ditt konto för att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism. Efter att den här perioden har löpt ut så tas dina personuppgifter bort från vårt register. För att utöva några av dina rättigheter enligt GDPR, vänligen maila [email protected]

 

4. Uppge din personliga information

 

4.1 Utom vad som beskrivs i denna policy kommer vi inte avsiktligt att avslöja de personuppgifter som vi samlar in eller lagrar på Tjänsten till tredje part utan ditt tidigare uttryckliga samtycke. Vi kan lämna information till tredje part under följande omständigheter:
 

4.2 Företag inom vår grupp (inklusive dess anställda och alla underentreprenörer) som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna eller som annars har behov av att känna till sådan information.

 

4.3 En tredje part som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive (men inte begränsat till) betalningsprocessorer, tillsynsmyndigheter där du bryter mot eller misstänker att du strider mot gällande lag som gäller den relevanta jurisdiktionen inklusive den brittiska spelkommissionen i överensstämmelse med Gambling Act från 2005 och Maltas Gaming Authority.

 

4.4 En tredje part som kan hjälpa oss att verifiera riktigheten av din personliga information, inklusive finansinstitut och kreditreferensorgan (ett register av sökningen kan behållas av en sådan tredje part) och även i händelse av en sammanslagning, försäljning, omstrukturering, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar.
 

4.5 En tredje part som hjälper oss att övervaka användningen av Tjänsterna, inklusive upptäckt och förebyggande av bedrägeri och samverkan.

 

4.6 Alla entreprenörer eller andra rådgivare som granskar någon av våra affärsprocesser eller som behöver tillgång till sådan information för att ge oss råd.

 

4.7 En brottsbekämpande myndighet som har rimliga krav på att få tillgång till din personliga information.

 

4.8 Varje tillsynsorgan eller auktoriserad enhet som har rimliga krav på att få tillgång till din personliga information; och

 

4.9 En eventuell köpare av Genesis Global Limited eller några investerare i den eller i något företag inom vår koncern (inklusive i händelse av insolvens).

 

4.10 Om du önskar att vi slutar att behandla din personliga information för ovanstående ändamål måste du kontakta oss och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder. Vänligen observera att när du utövar din rätt att begränsa bearbetningen så kommer ditt konto att stängas och eventuella kampanjbonusar, priser eller förmåner som har tillhandahållits förverkas. Efter avslutat konto kommer vi att behålla och fortsätta att bearbeta din Personuppgifter som behövs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Enligt kravet på licensiering från Malta Gaming Authority (MGA) så måste vi uppfylla ett antal lagstadgade skyldigheter, särskilt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terroristbestämmelser (LN 372/2017), artikel 13, som förpliktar oss att behålla all information som lagras i minst fem år efter avslutandet av ditt konto för att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism. Efter att den här perioden har löpt ut så tas dina personuppgifter bort från vårt register. För att utöva din rätt som angivs i denna artikel så kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till [email protected]

 

5. Den registrerades rättigheter

 

5.1 Vi respekterar dina integritetsrätter och ger dig rimlig tillgång till de personuppgifter som du kan ha tillhandahållit genom din användning av Tjänsterna. Dina huvudrättigheter enligt GDPR är:

 

a. rätten till information

b. rätten till tillgång

c. rätten till rättelse

d. rätten att radera

e. rätten att begränsa bearbetningen

f. rätten att invända mot bearbetning

g. rätten till dataöverföring

h. rätten att klaga till en tillsynsmyndighet och

i. rätten att återkalla samtycke

 

5.2 Om du vill komma åt eller ändra andra personuppgifter vi har om dig, eller för att begära att vi tar bort information om dig, kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till [email protected]. Så fort din förfrågan är mottagen så kommer vi att skicka en bekräftelse och ta hand om det på en gång. Genesis Global Limited kommer att svara på dessa förfrågningar inom en månad, med möjligheten att förlänga den här perioden för särskilt komplexa förfrågningar i enlighet med gällande lag. Vi kommer att behålla din information så länge som ditt konto är aktivt, som behövs för att tillhandahålla tjänster, eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Vänligen se 5.3 här nedan när du begär att ta bort information om dig själv.

 

5.3 När du utövar rätten att redera så kommer ditt konto att stängas och eventuella kampanjbonusar, priser och och förmåner som har tillhandahållits kommer att förverkas. När du avslutar ditt konto så kommer vi att fortsätta att behandla dina personuppgifter enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Enligt kravet på licensiering från Malta Gaming Authority (MGA) så måste vi uppfylla ett antal lagstadgade skyldigheter, särskilt förhindrandet av pengatvätt och finansiering av terroristbestämmelser (LN 372/2017), artikel 13, som förpliktar oss att behålla all information som lagras i minst fem år efter avslutandet av ditt konto för att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism. Efter att den här perioden har löpt ut tas dina personuppgifter bort från vårt register.


 

5.4 Du kan när som helst uppdatera dina inställningar genom att logga in på ditt Spelarkonto under "Min Profil". Observera att ändringar du gör kommer att återspeglas i aktiva användardatabaser direkt eller inom rimlig tid och vi kan behålla all information du lämnar för säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägerier och missbruk, analyser, tillfredsställelse av lagliga skyldigheter eller där vi annars rimligen tror att vi har en legitim anledning att göra det.


5.5 Du kan avstå från att dela med dig av vissa personuppgifter, och det kan då hända att vi inte kan ge dig några eller alla funktioner och funktionalitet i tjänsten.


5.6 Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, med legitima skäl, om inte annat är tillåtet enligt gällande lag.


 

5.7 I enlighet med gällande lag förbehåller vi oss rätten att hålla in personuppgifter om avslöjandet skulle ha negativ inverkan på andras rättigheter och friheter. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att uppfylla sådana förfrågningar om de anses uppenbart ogrundade eller överdrivna. Genesis Global Limited kan ta ut en rimlig administrativ kostnad om ytterligare exemplar begärs.


5.8 Vi kan använda dina personuppgifter för automatiserad beslutsfattning när vi visar marknadsföringsmaterial och personliga annonser som är baserade på dina preferenser och intressen. Till exempel så kan vi visa dig annonser för vissa spel. När sådan behandling sker så kommer vi att begära ditt specifika och uttryckliga samtycke och ger dig alltid en möjlighet att välja bort. Vi kan använda automatiserad beslutsfattning för att uppfylla skyldigheter enligt lag som vi är föremål för och i sådana fall kommer vi att informera dig. Till exempel, för att uppfylla våra skyldigheter i samband med bedrägeri, skatteflykt, rapportering om misstänkt spelmönster, ge varningar för ansvarsfullt spelande bland annat.
Vi kan även använda automatiserad beslutsfattning i begränsade fall då detta är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal som ingåtts mellan oss och den registrerade. Beslut på grundval av profilering fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Dessutom är processen baserad på vårt intresse för att tillhandahålla kundanpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för automatiska ändamål när som helst genom att kontakta oss via [email protected]

 

6. Reklam och användning av cookies

 

6.1 Vi samlar in information om webbläsare och cookies när du först navigerar till våra webbplatser. Vi använder cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse och tillgång. Vissa cookies tillåter dig att lämna och återvända till våra webbplatser utan att skriva in ditt lösenord igen. Detta kommer att övervakas av en webbserver. För mer information om användningen av cookies, hur du kan styra användningen av dem och information om vår internetbaserade och mobilannonsering, se vår cookies policy här.

 

7. Minderåriga och barns integritet

 

7.1 Skydd av minderåriges integritet är särskilt viktigt. Vår service är inte riktad till barn under 18 år och vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 18 år. Om du är yngre än 18 år, använd inte eller besök tjänsterna på något sätt. Om vi får veta att personuppgifter har samlats in på tjänsten från personer under 18 år, tar vi lämpliga steg för att radera denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn under 18 år har registrerar ett konto på tjänsten kan du varna oss på [email protected]

 

8. Säkerhet  

8.1 Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din information. Genesis Global Limited har vidtagit åtgärder för att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet hos system och tjänster som behandlar personuppgifter och kommer att återställa tillgängligheten och tillgången till information i god tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

 

8.2 Dina vinster och utbetalningar hålls strikt konfidentiella och vinningsinformation lagras i säkra driftsmiljöer. Vi tillhandahåller inte vinstinformation till någon tredje part om inte sådan information är skyldig att offentliggöras enligt lag, förordning eller liknande myndighet.

 

8.3 Ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod, är 100% säker. Vi kan inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss eller lagrar på Tjänsten, och du gör det på egen risk. Vi kan inte heller garantera att sådan information inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstörs genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller organisatoriska garantier. Om du anser att dina personuppgifter har äventyrats, vänligen kontakta [email protected]

 

8.4 Om vi får redo på att ett säkerhetssystembrott har inträffat så informerar vi dig om överträdelsen i enlighet med gällande lag.

 

9. Sekretessinställningar

 

9.1 Även om vi tillåter dig att justera dina integritetsinställningar för att begränsa åtkomst till vissa personuppgifter, var vänlig medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Dessutom kan vi inte styra åtgärder från andra användare som du kan välja att dela din information med. Vi kan inte och garanterar inte att information som du skickar in eller överför till Tjänsten inte kommer att ses av obehöriga personer. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i transit så mycket som möjligt genom att använda HTTPS på vår hemsida och TLS 1.2 (ett starkt protokoll), ECDHE_RSA med P-256 (ett starkt nyckelutbyte) och AES_128_GCM (en stark chiffer).

 

10. Lagring av Uppgifter

 

10.1 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för ändamålet.

 

10.2 Vi lagrar endast de personuppgifter som samlats in från dig så länge som ditt konto är aktivt eller på annat sätt under en begränsad tid så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka vi ursprungligen samlat in det, om inte annat krävs enligt lag. Vi kommer att lagra och använda information som behövs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomföra våra avtal på följande sätt: För de oreglerade jurisdiktioner som verksamheten är föremål för, och om vi inte har ett lagstadgat eller föreskrivande krav eller en riskhanteringsskälig grund för lagringen av din information under en längre period, så kommer din information inte att lagras längre än 7 år efter avslutat konto. Observera att vi kan vara skyldiga att under vissa omständigheter lagra din information på obestämd tid (till exempel under våra procedurer för ansvarsfullt spelande och självuteslutande). Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att personuppgifterna upprätthålls under lagringstiden.

 

10.3 Vi kan lagra dina personuppgifter där det är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person.

 

10.4 När det gäller landningssidan (som beskrivs i avsnitt 2 ovan) såkommer informationen att behållas under en period av minst 12 månader som återspeglar affärsbehovet och juridiska krav hos Genesis Global Limited.

 

11. Internationella överföringar

 

11.1 Länder utanför EES har inte alltid starka dataskyddslagar. När vi överför personlig information från EES till andra länder där gällande lagar inte erbjuder samma skydd för personuppgifter som i ditt hemland, vidtar vi åtgärder för att tillhandahålla en lämplig nivå av integritetsskydd. Till exempel använder vi godkända avtalsbestämmelser, koncernöverenskommelser och andra åtgärder för att se till att mottagarna av din personliga information skyddar den. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att informationen vi samlar behandlas enligt denna integritetspolicy och kraven i tillämplig lag, oavsett om uppgifterna finns. Vänligen kontakta oss nedan om du behöver mer information.

 

11.2 Om Storbritannien lämnar EES ska personuppgifterna för brittiska medborgare behandlas i enlighet med GDPR och ha samma skydd som före utgången från EES. Vi måste följa GDPR-reglerna för internationella överföringar av personuppgifter och vi kan tillämpa standardavtalsklausuler för att säkerställa att personuppgifter kvarstår för någon brittisk enhet som vi delar data med.

 

12. Dataskyddsansvarig

 

12.1 Genesis Global Limited har utsett en dataskyddspersonal ("DPO") som ansvarar för frågor som rör integritet och dataskydd. Genesis Global Limited DPO kan nås på [email protected]

 

13. Klagomål

 

13.1 Du kan rapportera ett problem eller lämna ett klagomål angående din integritet eller dataskydd genom att kontakta vår dataskyddsansvarig via [email protected] eller på informations- och dataskyddskommitténs kontor Malta via [email protected]

 

14. Ändringar av denna sekretesspolicy

 

14.1 Observera att denna sekretesspolicy kan ändras från då till då. Om vi ändrar denna sekretesspolicy på sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi att informera dig om de val du har som ett resultat av dessa ändringar. Vi skickar också ett meddelande om att denna sekretesspolicy har ändrats.


ANTI SPAM POLICY


Genesis Casino är föremål för en anti-spam-policy vidnamn *zero tolerance* (nolltolerans). Genesis Casino förpliktigar sig till att hålla dig informerad om eventuella ändringar som görs till denna policy, via e-mail eller nyhetsbrev, om du prenumererar på dessa. Detta innebär att vi inte skickar ut några mass-mail med information om våra spel eller kampanjer. Alternativet att registrera dig eller avregistrera dig från vår e-maillista kommer alltid att erbjudas när du registrerar dig på Genesis Casino. Medlemmar på vår sajtkan använda avregistreringslänken för att tas bort från vår e-maillista. Genesis Casino använder också en nolltolerans-policy vad gäller köp eller försäljning av e-maillistor. Vi kommer under inga omständigheter att kontakta kunder genom att använda inköpta e-maillistor från tredje part.
Licensiering & reglering

Genesis Global Limited är ett bolag registrerad på Malta (C65325), och opererar i enlighet med landets lagar, med säte på följande adressen; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Du kan kontakta oss på +46 200 896 337 eller [email protected]. Genesis Global Limited är licensierad och reglerad av Spelinspektionen www.spelinspektionen.se med start den 1 Januari och fram till den 31 December 2023. Att spela kan vara skadligt. På vår sida om ansvarsfullt spelande så hittar du verktyg som hjälper dig att behålla kontrollen och www.stodlinjen.se erbjuder stöd till personer med spelproblem.

 

ATT SPELA SOM MINDERÅRIG ÄR ETT BROTT.

 

Vänligen rotera din enhet